ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η L@NDOTECH ιδρύθηκε το 2006, ξεκινώντας με μια μικρή πελατειακή βάση, την οποία έκτοτε επεκτείνει, φτάνοντας σήμερα να αριθμεί πελάτες σε διαφορετικούς κλάδους, όπως π.χ  στην παροχή Υπηρεσιών, στις βιομηχανίες, στις βιοτεχνίες, στα λογιστικά γραφεία κ.α. Δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας με αντικείμενο το σχεδιασμό, την προμήθεια, την υλοποίηση και την υποστήριξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων & Λύσεων Τεχνολογίας.